ClubExperience

ClubExperience Blog


Club Experience helpt met storytelling om de waarde van sponsoring te maximaliseren

Club Experience helpt met storytelling om de waarde van sponsoring te maximaliseren

En van de belangrijkste manieren waarop merken de waarde van hun sponsoring kunnen maximaliseren bestaat erin om daarrond, nog veel meer dan nu het geval is, in te zetten op diepgaande storytelling. De sponsoring van amateursporten, die voor de clubs uit alle mogelijke sportdisciplines, broodnodig is om hun werking te kunnen blijven verzekeren en zo bij te dragen aan de algemene mentale en fysieke gezondheid , is jammer genoeg ook lange tijd op een redelijk amateuristisch niveau blijven hangen. Club Experience is van oordeel dat het hoog tijd is om daar verandering in te brengen: door de clubs de kans te bieden eindelijk op de digitale trein te springen, kunnen ze ook hun sponsors mee laten profiteren van die professionalisering. Storytelling op basis van data is daarbij een belangrijk instrument.
01.04.21
Categorie: Inspiration

Storytelling is immers een bijzonder krachtige en effectieve vorm van contentmarketing. Verhalen beklijven, blijven hangen en worden doorverteld. Daarom zijn het ideale vehikels om mensen te verleiden, te informeren en te raken en de samenhorigheid tussen hen te verhogen. Clubs en sponsors die gebruik maken van storytellingtechnieken creëren een band met hun stakeholders en kunnen op die manier beter hun doelstellingen bereiken.

Ook tijdens de coronapandemie is nog eens bewezen hoe belangrijk verhalen zijn, want één van de grote winnaars van de afgelopen periode was Netflix, toch wel een verhalenverteller bij uitstek.

In de sport en de sportgeschiedenis liggen duizenden verhalen voor het rapen. Daarom mag het eigenlijk wel enige verwondering wekken dat daar relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Clubs zouden de binding met hun stakeholders kunnen versterken door op regelmatige basis content te brengen die herinnert aan roemrijke gebeurtenissen uit het clubverleden of uit de globale sportgeschiedenis of door anekdotes te brengen van achter de schermen.

Sportclubs hebben bij uitstek alle troeven in handen om het befaamde 3H-contentmodel van Google in de praktijk te brengen. De 3H’s van dat model staan voor de woorden “Hygiëne”, “Hub” en “Hero”.  Hygiënecontent gaat bijvoorbeeld over het opnemen op de site van de wedstrijdkalender en daar komt niet veel storytelling bij kijken, maar het is wel content die echt nodig is.  Bij “Hub” en “Hero” content bestaat de mogelijkheid om van alle betrokkenen bij de club echte helden te maken. En daar is storytelling echt op zijn plaats. Dat dit tot nu toe  zo weinig gebeurd is, zal te maken hebben met wat in het jargon “wetten en praktische bezwaren” heet. Dankzij de software van Club Experience zijn echter geen excuses meer in te roepen om niet die toer op te gaan: want er zijn meer data beschikbaar waaruit verhalen kunnen worden gepuurd en de tijd die vroeger nodig was om reactief op het dagelijkse reilen en zeilen van de club te reageren kan nu proactief gebruikt worden om in co-creatie met de sponsors interessante verhalen te bedenken en naar voor te schuiven

Laten we zeker ook niet vergeten dat elke sportwedstrijd, in welke competitie en in welke discipline ook, eigenlijk een verhaal op zich is, waarin helden uit verschillende kampen het tegen elkaar opnemen.   

De software van Club Experience maakt het mogelijk om rond die wedstrijden, maar ook rond de clubs en hun sponsors verhalen naar boven te brengen en om op die manier bij de hele community van sportclubs – spelers, fans, familieleden, sponsors, media – voor meer verbinding te zorgen. Dat is trouwens een sterke trend, zoals we onlangs nog konden vaststellen aan de hand van de reeks Kustboys die door TV-maker en supporter Martin Heylen is gemaakt rond KV Oostende (Martin Heylen stelt reportage over zijn geliefde ‘Kustboys’ ... - Het Nieuwsblad). Straks komen er trouwens ook dergelijke reeksen rond Anderlecht en Antwerp.  

Er is alleszins geen enkele reden waarom dat soort storytelling beperkt zou moeten blijven tot grote clubs. Club Experience heeft trouwens ook formats bedacht om met die grote clubs een win-in samenwerking opzet, zodat de kleinere clubs die met Club Experience in zee gaan de kans krijgen om topwedstrijden bij te wonen en zodat de grote clubs op die manier hun lege zitjes gevuld kunnen krijgen.  En ook dat soort formats biedt weer kansen om verbindende verhalen te vertellen, die inspelen op de passie van alle stakeholders.