ClubExperience

ClubExperience Blog


Inspanningen van Voetbal Vlaanderen om voetbal inclusiever te maken, moeten gepaard gaan met verdere digitalisering

Inspanningen van Voetbal Vlaanderen om voetbal inclusiever te maken, moeten gepaard gaan met verdere digitalisering

Een tijdje geleden stuurden de KAA Gent Foundation en veertien lokale Gentse voetbalclubs, waaronder een aantal die stek inzetten op inclusiviteit, zoals Standaard Muide en HT Zwijnaarde, een open brief naar de overkoepelende federatie Voetbal Vlaanderen. Daarin klagen ze aan dat die federatie veel te weinig oog heeft voor de enorm belangrijke maatschappelijke rol die voetbalclubs vervullen binnen de huidige heel diverse en complexe stedelijke realiteit.
15.04.21
Categorie: Inspiration

Iedereen is het erover eens dat de lockdowns die het gevolg waren van de coronacrisis duidelijk hebben gemaakt hoe groot de nood aan menselijk contact is. Vandaar dat het levensbelangrijk is dat sportclubs ook straks weer hun rol als maatschappelijke verbinder bij uitstek kunnen opnemen. Het gevaar bestaat echter, aldus de ondertekenaars van de open brief, dat dit teveel uit het oog wordt verloren. De aandacht gaat bij wijze van spreken te veel naar de sportieve prioriteiten en te weinig naar pakweg de promotie van het meisjesvoetbal, naar laagdrempelige opleidingen voor vrijwilligers en naar de strijd tegen racisme, dat ook op en rond de jeugd- en amateurvoetbalvelden nog veel te welig tiert.

Het kan volgens de betrokken clubs, die betrokken zijn bij het Gents project Elk talent telt, niet zijn dat kleinere clubs in de nabijheid van de grootstad geen weerspiegeling zijn van de inclusiviteit en diversiteit die in de huidige maatschappij zo belangrijk zijn geworden. Alleen op het sportieve focussen doet jonge spelers afhaken, en  zorgt ervoor dat clubs hun verbindende maatschappelijke rol minder kunnen spelen.

Het lijkt erop dat Voetbal Vlaanderen nu toch naar die verzuchtingen heeft geluisterd, want op 14 mei maakte de overkoepelende federatie een beleidsplan voor de komende vier jaar bekend. Beleidsplan 2021-2024 | Voetbal Vlaanderen. Centraal daarin staan onder meer de geplande inspanningen om meer meisjes, 35-plussers en G-sporters aan het voetballen te krijgen. Voor de 3.000 Vlaamse clubs trekt Vetbal Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen daarvoor de komende vier jaar een budget van 60 miljoen euro uit.

Club Experience, een start-up die clubs softwareoplossingen aanbiedt die helpen om onder andere meer sponsorinkomsten te genereren, juicht dat natuurlijk toe, maar geeft tegelijk aan dat het zonde zou zijn die extra impuls niet gepaard te laten gaan met inspanningen om de clubs ook de kans te bieden om op een professionele manier voort te gaan digitaliseren. “De impuls die het voetbal van Voetbal Vlaanderen via het aangekondigde beleidsplan krijgt”, zegt Wesley Schouteere, “is een gouden kans voor de clubs om tegelijk ook te kiezen voor digitalisering en voor een professionelere aanpak rond het bereiken van hun maatschappelijke doelstellingen. Club Experience biedt hen een unieke kans om niet alleen van extra middelen van de overheid af te hangen. Onze innovatieve software stelt hen in staat om via de passie van alle stakeholders van de club extra inkomsten te genereren. Op die manier kunnen ze zonder kopzorgen over het budget of over het vinden van vrijwilligers niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk hoge ogen gooien.