ClubExperience

ClubExperience Blog


Club Experience kan sleutelrol spelen in andere economie na Coronacrisis

Club Experience kan sleutelrol spelen in andere economie na Coronacrisis

Eind januari van dit jaar publiceerde het befaamde marktonderzoekbureau Edelman zijn editie 2021 van de wereldwijd erkenning genietende vertrouwensbarometer. Die meet al twintig jaar hoe het vertrouwen evolueert dat mensen hebben in vier “instellingen”: overheid, bedrijfsleven, NGO’s en media. De Trust barometer analyseert daarnaast de antwoorden op een aantal pertinente vragen. Uit de barometer bleek dat de meerderheid van de respondenten in geen van de vier instellingen echt vertrouwen had.
01.05.21
Categorie: Inspiration

Door de start van de vaccinatiecampagne is de angst om ook besmet te raken door het virus of één van de varianten, wel wat weggeëbd, maar in diverse andere domeinen is er bij de respondenten wel degelijk sprake van meer angst : angst voor het totaal verdwijnen van de toch al niet meer erg grote privacy, angst voor een politiestaat zelfs, en vrees voor de job en de financiële consequenties die het verlies daarvan kan inhouden. Want niemand kan op dit moment nog voorspellen wat na de lockdown de uiteindelijke economische implicaties zullen zijn. 

De coronacrisis heeft ook in de sport, waarvan het sponsoringmodel al behoorlijk onder druk stond, een enorme ravage aangericht. De buitenwereld heeft die het duidelijkst waargenomen in het voetbal waarin nu al een jaar wedstrijden zonder publiek worden gespeeld en waarin de amateur- en jeugdcompetities voor het tweede jaar op rij geen normaal verloop kenden. Maar uiteraard zijn alle andere sporten op dezelfde manier slachtoffer geworden van de gezondheidscrisis. Clubs van hoog tot laag kampten al voor de coronacrisis met grote financiële problemen en zagen dat het model waaruit ze inkomsten haalden op geen enkele manier nog kon worden “gerokken”.

Hoe moet het verder ? Voor het herstel van het vertrouwen zullen in ieder geval in de eerste plaats de ondernemingen moeten zorgen.  De crisis heeft hard en ongemeen toegeslagen en we kunnen niet rekenen op één of andere Deus ex Machina die ons vanuit de crisis naar het beloofde land zal leiden. Zelfs de uitzonderlijke toespraken van paus Franciscus of Queen Elisabeth kunnen daar niets aan veranderen.

Neen, wie ons uit deze crisis zal halen, zijn de ondernemers. Maar niet de ondernemers die denken dat alles weer als vroeger moet. Niet de ondernemers die het succes van een start-up enkel afmeten aan de hoogte van het bij venture capitalists opgehaalde kapitaal. Niet de ondernemers of leiders die nog altijd denken dat “humans” ook maar “resources” zijn. En al helemaal niet de ondernemers die nog zouden kunnen denken dat ze met hun activiteiten kunnen voortdoen zonder zich af te vragen hoeveel schade ze daar de planeet mee toebrengen. Wel de ondernemers die in staat zijn om “beter voor mij” en “beter voor de wereld” hand in hand te laten gaan. Ondernemers die slimme oplossingen bedenken voor problemen zoals deze waarmee de sportwereld nu wordt geconfronteerd. Waarom ? Omdat ondernemen, een bedrijf leiden, een aaneenschakeling is van het oplossen van crisissen. Omdat ondernemers gewoon zijn flexibel te reageren, ook op de meest onverwachte situaties, en omdat ze als geen ander weten dat er altijd onverwachte omstandigheden kunnen opduiken die hen dwingen om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Omdat ze al duizenden keren bewezen hebben dat ze tegenslagen kunnen overwinnen.

Ook Club Experience is een onderneming die kan helpen om angst voor de toekomst weg te nemen, zodat het vertrouwen in ondernemingen bij de volgende editie van de Edelman Trust Barometer weer kan toenemen. In  de specifieke niche van de sport reikt Club Experience  sportclubs oplossingen aan voor een totaal nieuwe manier om inkomsten te genereren. Tijdens de crisis is nog duidelijker dan anders gebleken hoe belangrijk sport is voor de fysieke en mentale gezondheid van iedereen, om het toenemende probleem van de eenzaamheid tegen te gaan en om het sociale weefsel in stand te houden. Daarom hebben sportclubs nood aan een nieuw model dat hen in staat stelt om voor de jeugdwerking te kunnen blijven instaan.

Club Experience biedt een uniek model aan dat voor clubs en sponsors heel veel financiële en maatschappelijke winwins oplevert zodat ze hun uiterst belangrijke maatschappelijke rol ten volle kunnen blijven vervullen. Club Experience is één van de bedrijven die er kunnen voor helpen zorgen dat het vertrouwen terugkeert.