ClubExperience

ClubExperience Blog


Club Experience biedt sportclubs unieke kans op digitalisering en professionalisering

Club Experience biedt sportclubs unieke kans op digitalisering en professionalisering

De meeste sponsors van de sport- en entertainmentindustrie hebben de afgelopen lockdownmaanden met lede ogen moeten aanzien dat wedstrijden zonder publiek op het hoogste niveau en stilgelegde competities op lager niveau ervoor zorgden dat hun financiŽle inbreng als sponsor allesbehalve de verwachte return opleverde. Dat heeft hen ongetwijfeld ook doen nadenken over de vraag of ze voordien sowieso genoeg bij die return stil stonden.
15.05.21
Categorie: Inspiration

Nu op die manier veel geld “verloren” is gegaan, zal elke marketinguitgave in de sport de komende maanden en jaren steeds nadrukkelijker onder de loep worden gelegd. De geleidelijke terugkeer van fans naar sportlocaties, de integratie van nieuwe digitale platforms en de veranderende eisen van klanten rond sport en live-evenementen zullen bovendien de opdracht om te kijken naar de echte return van sponsorgeld zeker niet vergemakkelijken.  

Terwijl organisaties zich zullen moeten blijven aanpassen aan een veranderend landschap, zullen een aantal trends die tijdens de coronapandemie duidelijk naar voor kwamen zich waarschijnlijk doorzetten. Zeker voor grotere bedrijven, die gewoon zijn aan een   langetermijnplanning en niet structureel zijn gebouwd voor snelle, flexibele besluitvorming, zal het belangrijk worden om terdege rekening te houden met de verandering. Temeer omdat diverse grote bedrijven via filialen of franchisenemers ook actief  zijn in de sponsoring van amateurclubs. Denken we maar aan de ondersteuning die bedrijven als pakweg Hubo, Delhaize of Decathlon ook verlenen aan kleine clubs.

Alle bedrijven – groot en klein - zullen hun sponsorbudgetten meer dan ooit moeten rechtvaardigen.  In een onzekere omgeving en in een context die voor veel gevoeligheden vatbaar is, moeten ook de lokale slager en de kleine verzekeraar zich afvragen of de pakweg 5.000 euro die ze veil hebben voor de voetbalploeg of om de zwemvereniging te steunen wel goed besteed zijn.   Een professionalisering van de kleine clubs dringt zich dan ook meer en meer op. En wie professionalisering zegt, zegt automatisch ook digitalisering.

Club Experience (www.clubexperience.be) biedt clubs die professionele digitalisering aan via een eenvoudig, krachtig en gebruiksvriendelijk softwarepakket met een uiteenlopende waaier aan verschillende features zoals ledenmanagement, een ingebouwde shop, multimediabeheer en sponsormagnagement.  Clubs die in zee gaan met Club Experience krijgen nu de kans om in één beweging te kiezen voor een digitale professionalisering waarmee ze hun sponsors duidelijk zicht kunnen bieden op hun return én waarmee ze alle stakeholders van de club veel meer bij het clubgebeuren en de beleving kunnen betrekken. En dat laatste vertaalt zich automatisch ook in meer inkomsten. Club Experience werkt op basis van een gedeeld inkomstenmodel pakketten en formats uit die voor de fans en de stakeholders de betrokkenheid en de beleving verhogen.

Op die manier kunnen clubs, die ook vóór corona al aan een zoektocht waren begonnen om meer financiële middelen te vinden - omdat ze immers geen tien spaghetti- en kaas-en wijnavonden kunnen organiseren -  zich ervan verzekeren dat ze hun zo belangrijke maatschappelijke rol kunnen blijven spelen. Club Experience creëert dus voor clubs en sponsors de win-win waaraan vandaag meer dan ooit nood is. De digitale professionalisering zorgt er bovendien voor de vruchten van het enthousiasme en de inzet van de vrijwilligers een stuk zichtbaarder worden.