ClubExperience

ClubExperience Blog


Kleine clubs blijven levensbelangrijk in de voetbalpiramide : Club Experience biedt hen een levenslijn

Kleine clubs blijven levensbelangrijk in de voetbalpiramide : Club Experience biedt hen een levenslijn

De soap rond de Europese Super League maakte duidelijk dat de ziel van de sport voorlopig intact is gebleven. Om dat zo te houden moeten duizenden sportclubs wel een stevige basis van de sportpiramide kunnen blijven vormen. De Oost-Vlaamse start-up Club Experience biedt met een uniek concept en innovatieve software al die sportclubs in het hele land de kans om meer sponsorgeld aan te trekken, zodat ze hun voortbestaan kunnen blijven verzekeren en ook na corona hun zo belangrijke maatschappelijke rol kunnen blijven spelen.
15.03.21
Categorie: Inspiration

Na de spectaculaire aankondiging van de oprichting van de Super League, die inhield dat twaalf Europese topclubs voortaan in een eigen gesloten competitie zouden spelen, en de even spectaculaire meldingen dat dezelfde clubs na supportersprotest het idee snel opgaven, blijkt meer dan ooit dat het “gigantisme” waartegen Geert Noels in zijn gelijknamige boek al protesteerde grote gevaren inhoudt.

In de sport is net als in andere sectoren een stevige onderbouw nodig. Meer dan ooit geldt eigenlijk : “small is beautiful”. Want zonder de kleintjes die de basis van de piramide vormen, is er van de groten aan de top van de piramide geen sprake. Het is genoegzaam bekend dat in ons land de kleine en middelgrote ondernemingen het hart zijn dat het bloed van de economie doet pompen. In de sport is dat niet anders. Net zoals ondernemerschap en samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen de basis vormen van onze economie, zijn de kleine clubs de belangrijkste pijlers om ervoor te zorgen dat sport in al zijn verscheidenheid ook in de toekomst kan blijven bestaan.

En net zoals ondernemingen zich verzetten tegen de almaar uitbreidende overmacht van wat men in de economie “the frightful five" noemt - Google, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft – is het van belang dat kleinere clubs stand kunnen blijven houden. En dan hebben we het niet alleen over de Club Brugges en de PSV’s van deze wereld, maar even goed over KVE Drongen of de Koninklijke Voetbalclub HT Zwijnaarde.  En ook over alle kleine clubs in alle andere sporten die minder aandacht krijgen dan voetbal. Want door het feit dat deze kleine clubs het hart vormen van een lokale community zorgen ze voor de verbondenheid waar de wereld vandaag zo hard nood aan heeft en werpen ze een dam op tegen de toenemende problemen van eenzaamheid en uitsluiting die de maatschappij handen vol geld kosten.

De jongste jaren kregen de duizenden sportclubs die een zo belangrijke maatschappelijke rol vervullen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze kregen het ook lastiger om nog vrijwilligers te vinden die bereid zo goed als al hun vrije tijd voor de club op te offeren. De gezondheidscrisis heeft deze problemen nog versterkt. Herhaaldelijk werd de jongste weken zelfs de vraag gesteld of de doodsklok voor de amateursporten aan het luiden was.

De innovatieve software van Club Experience biedt al die clubs de kans om in één keer de digitale transformatie te realiseren die nodig is om meer sponsors te vinden, om ervoor te zorgen dat die sponsors meer betrokken zijn bij de clubs en een beter zicht krijgen op hun return, maar ook om voor meer beleving te zorgen voor de fans en voor iedereen die bij de clubs betrokken is.  Club Experience biedt clubs via een gedeeld inkomstenmodel een unieke kans om zonder zorgen over de organisatie van nog maar eens een kaasavond of pannenkoekennamiddag over voldoende financiële middelen te beschikken om op een professionele manier hun werking te verzekeren. Zo kunnen ze de basis blijven vormen van de piramide waaraan de sport behoefte heeft.