ClubExperience

ClubExperience Blog


Club Experience biedt sponsors unieke kans om getergde sportclubs  nieuwe inkomsten te bezorgen en daar zelf beter van te worden

Club Experience biedt sponsors unieke kans om getergde sportclubs nieuwe inkomsten te bezorgen en daar zelf beter van te worden

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat we ons geen wereld meer kunnen voorstellen zonder technologie Ún dat we veel meer nood hebben aan menselijk contact dan we zelf dachten. De Oost-Vlaamse start-up Club Experience verbindt technologie en menselijkheid en zorgt op die manier voor enorme vernieuwing in de sector van de sportsponsoring. Het model van Club Experience biedt sponsors, die vaak de amateursport ondersteunen uit sympathie, nu de kans om hun sponsoring te professionaliseren en er een veel hogere en duidelijkere return uit te halen.
01.03.21
Categorie: Inspiration

 Al vóór de coronacrisis klonken bij sportclubs herhaaldelijk noodkreten over een onzekere toekomst. Dit was onder meer het gevolg van de te grote afhankelijkheid van sponsors, die ook steeds vaker hun beslissingen om clubs nog te steunen laten afhangen van de vraag naar exacte data over de return voor hun financiële steun. Ook de toenemende moeilijkheid om nog vrijwilligers te vinden die de clubs draaiende houden, is voor veel clubs een doorn in het oog. Daar komt nog bij dat veel clubs na corona hun ledenaantal zagen krimpen, omdat nogal wat kinderen en jongeren, die als gevolg van de lockdown gedurende lange tijd niet konden sporten, beslisten om hun sportactiviteit stop te zetten. Eén en ander leidde de jongste tijd tot nog meer alarmkreten, zeker omdat het mogelijke verdwijnen van sportclubs ook zware financiële gevolgen heeft voor de maatschappij: minder gemeenschapsgeest, toenemende eenzaamheid, minder beweging en dus een aantasting van de algemene gezondheid. Uiteindelijk zijn wij het allemaal die als belastingbetaler opdraaien voor de hoog oplopende kosten van dit alles.

Voor alle bedrijven die zich terdege bewust zijn van het maatschappelijk belang van sportclubs én van de moeilijkheden die deze clubs hebben, maar die tegelijk natuurlijk ook beseffen dat sponsoring geen liefdadigheid kan zijn, biedt Club Experience nu een nieuw duurzaam sponsoringmodel aan.  Het gaat om een slimme combinatie van technologie en menselijkheid die sponsors van amateursport een veel grotere return garandeert dan deze die ze nu krijgen. Waarom? Omdat clubs dankzij dit model een veel grotere betrokkenheid van alle stakeholders kunnen tot stand brengen en voor meer verbondenheid kunnen zorgen tussen leden, fans, clubverantwoordelijken, sponsors en media.  

De software van Club Experience brengt de amateursportclubs immers naar een hoger digitaal niveau en stelt hen in staat om de sponsors te laten beschikken over heel veel data. En die data zijn voor bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren zonder meer het nieuwe goud. Het is niet voor niets dat Amazon, ’s werelds grootste retailer, momteneel volop inzet op de combinatie van media en sport, om op die manier miljoenen gepassioneerde sportfans te kunnen bereiken.

Club Experience doet op kleinere schaal eigenlijk hetzelfde: voor een unieke combinatie zorgen tussen sport en data, tussen technologie en menselijke verbinding zodat zowel voor clubs als voor sponsors een unieke win-win ontstaat die uiteindelijk ook heel de maatschappij ten goede komt in de vorm van meer verbondenheid en inclusiviteit en minder eenzaamheid. 

Meer informatie: Wesley Schouteere