ClubExperience

ClubExperience Blog


Club Experience helpt sportclubs op lange termijn denken

Club Experience helpt sportclubs op lange termijn denken

Meer dan ooit zorgen de complexe samenleving en de onverwachte gebeurtenissen waarmee ze ons confronteert ervoor dat we toekomstgericht moeten denken. Alleen lijken we dat door allerhande ontwikkelingen redelijk verleerd te zijn. De Brits-Australische filosoof Roman Krznaric schreef er het boek "De goede voorouder" over.
01.06.21
Categorie: Best Practice

Hij schrijft daarin dat het kortetermijndenken op alle niveaus aanwezig is en dat het onze toekomst hypothekeert. Om onze kortzichtigheid in te ruilen voor langetermijndenken, geeft hij ook praktische tips en daarbij spelen sport en de verbondenheid die door sport tot stand wordt gebracht een belangrijke rol. Omdat er niets is dat meer verbindt dan sport. Daardoor kan sport tot samenwerking en winwins leiden die tot nu vaak niet mogelijk werden geacht of doodgewoon over het hoofd werden gezien. Sport kan het beste in mensen naar boven halen en het ongebruikte potentieel dat bijna alle mensen in zich hebben, voluit tot ontplooiing laten komen.

Zo ontstaan communities en ecosystemen die elkaar versterken, zodat ze kunnen groeien in omzet, in deals in ledenaantallen en in persoonlijke ontwikkeling.   Sportclubs hebben een belangrijke sociale rol, onder meer in de strijd, tegen het toenemende probleem van de eenzaamheid, dat zo acuut is geworden dat supermarktketen Jumbo onlangs uitpakte met een “kletskassa” – een kassa waar het voor mensen die bijna niemand meer zien, echt nog toegestaan is om een praatje te maken met de kassier of kassierster.

Club Experience maakt sportclubs bewust van hun belangrijke sociale rol en staat hen bij om die sociale rol aan de buitenwereld duidelijker te maken, zodat ze er ook de vruchten van kunnen plukken.

Als sportclubs bijdragen tot inclusiviteit en diversiteit – en er is geen zinnig mens die dat zal betwisten – dan is het ook logisch dat dit beloond wordt. Club Experience maakt dat ook aan sponsors duidelijk, zodat zij gemakkelijker over de brug komen, zeker ook omdat de samenwerking tussen de clubs en Club Experience ertoe leidt dat clubs over meer data beschikken en die data beter kunnen analyseren. Het is immers hoog tijd voor een andere invulling van de klassieke sponsoring van de amateurclubs. Club Experience zorgt voor een professionele omkadering van de sponsors zodat een langetermijnrelatie kan ontstaan, niet alleen met de clubs, maar ook met iedereen die erbij betrokken is, met name ouders, grootouders,  familieleden en vrienden. Die kunnen dankzij de formats van Club Experience hun kinderen ook een tastbare herinnering bezorgen aan hun sportjeugdjaren.  

Verbondenheid, betrokkenheid  en beleving zijn sleutelwoorden in de formats die Club Experience opzet. Daardoor ontstaat een “fanbase” die kinderen en jongeren schouderklopjes uitdeelt, zodat hun zelfvertrouwen groeit en ontstaat een community die zelf weer positieve zaken in beweging zet, zoals bijvoorbeeld dialoog om een beurtrol tot stand te brengen om de kinderen naar de training te brengen.     

 

Club Experience is daardoor als het ware de olie die ervoor zorgt dat de overstap van een consumptiemodel – ouders zijn enkel goed om het lidgeld te betalen en zoveel mogelijk te consumeren in de kantine – naar een belevingsmodel – ouders en betrokkenen kunnen samen hun passie beleven en krijgen dankzij de community ook kansen om tegen verlaagd tarief topsportwedstrijden bij te wonen-  vlot verloopt.   Maar dat is nog niet alles : van beleving gaat het ook nog naar maatschappelijke meerwaarde want clubs en hun fanbase worden er zich dankzij de formats van Club Experience ook van bewust dat ze bijdragen tot een betere wereld.

 

 

 

 

 

 

Tags: No tags