ClubExperience

ClubExperience Blog


Club Experience helpt sportclubs om de kracht van verbeelding te gebruiken

Club Experience helpt sportclubs om de kracht van verbeelding te gebruiken

In een wereld waarin we elke dag signalen zien dat het systeem waarin we leven langs alle kanten schuurt – bijna 500.000 mensen zitten in dit land langer dan een jaar thuis omdat ze de ratrace niet meer aankunnen, onze politieke leiders lijken enkel geïnteresseerd in kortetermijnoplossingen en eigen gewin en elke dag zijn er signalen van de natuur dat we de wereld echt naar de haaien aan het helpen zijn - is er grote nood aan verbeeldingskracht, verbondenheid, samenwerking en het overstijgen van de zwart-wit tegenstellingen om in alle kleuren van de regenboog die tussen dat zwart en wit liggen het goud te vinden.
15.06.21
Categorie: Best Practice

Gelukkig is de menselijke soort ook in staat om verhalen te vertellen. En met die verhalen kunnen we van de wereld een betere plaats maken, want we kunnen er de kracht uit putten om de immense problemen en uitdagingen waar we voor staan, aan te pakken. De Deense futuroloog Rolf Jensen voorspelde het twintig jaar geleden al in zijn boek De Droommaatschappij. De voorwaarde is wel dat verhalenvertellers de ruimte krijgen om de broodnodige menselijke verbinding tot stand te brengen.

Waarom zijn van alle zoogdieren uitgerekend de mensen erin geslaagd om de wereld te domineren? Het is één van de filosofische vragen die aan bod komen in de wereldwijde bestseller Sapiens van Yuval Noah Harari. Het antwoord op deze vraag ligt volgens hem niet in onze individuele of intellectuele capaciteiten, maar wel in het feit dat mensen sociale wezens zijn die in staat zijn om samen te werken. En waar komt dat beter tot uiting dan in de sport ?

Het is de overtuiging van Club Experience dat sportclubs – of het nu om voetbal, tennis, rugby, zwemmen of atletiek gaat of om alle andere sporten die daar tussen liggen – zich te weinig bewust zijn van de ongelooflijke kracht waarover ze beschikken om mensen te verbinden. Daarom staat Club Experience met een team van professionals uit diverse vakgebieden (IT, marketing, communicatie, sport, sportbeleving, innovatie,...)  klaar om in samenwerking met de clubs en met sport en sportbeleving als basis, verbinding te maken tussen mensen, de samenhang tussen communities te versterken, en win-wins tot stand te brengen. 

Club Experience doet dat vanuit de overtuiging dat de verbinding die door sport kan tot stand worden gebracht nodig is als hoeksteen van de samenleving. Sport is het bindmiddel dat de samenleving nodig heeft en dat de jongeren van vandaag, die de leiders van morgen zijn, de kans biedt om in gesprek te gaan en elkaar te leren kennen. Sport is het bindmiddel om sterke communities te bouwen, de dialoog weer aan te gaan en te bouwen aan een inclusieve maatschappij die met vereende krachten en via samenwerking over alle grenzen heen de maatschappelijke problemen van vandaag kan aanpakken.. 

Met diverse formats, waaronder professionele fotoshoots, digitalisering, e-commerce, data-analyse en een uitgekiende samenwerking met de retail, op maat van sportclubs, sportfederaties en verenigingen en op basis van gedeelde inkomsten stelt Club Experience  hen in staat om meer financiële middelen te genereren, komaf te maken met uitwassen uit het verleden, zoals zwart geld, die hoe dan ook geen toekomst hebben, en opnieuw te investeren in sport, sportbeleving, talentontwikkeling en waardering voor vrijwilligers die met name in de amateursport belangrijke pijlers blijven om de sport te schragen. 

Club Experience luistert naar de verhalen die de noden van clubs, federaties en verenigingen blootleggen en brengt ze tot leven. De accenten daarin verschillen, maar uiteindelijk komen die noden neer op de vraag hoe clubs meer middelen kunnen genereren en hoe ze die middelen efficiënter kunnen inzetten. Club Experience werkt in co-creatie formats uit om een antwoord te bieden op die noden en biedt clubs, federaties en verenigingen een opleiding om zelf te antwoorden op de noden te formuleren.  Met andere woorden: als clubs in zee gaan met Club Experience krijgen ze niet alleen dadelijk wat vis, maar leren ze ook zelf vissen.

Elke actie van Club Experience versterkt de verbondenheid tussen de leden van de community onderling en tussen de verschillende communities. Op die manier ontstaat de verbinding die uiteindelijk nodig is om een betere wereld te verbeelden er ook doelgericht aan te werken.

 

Tags: No tags